Információ: 2040 Budaörs, Károly Király út 64. | 06-23-444-580

Vásárlási feltételek (2)

Adatvédelem:

Tájékoztatjuk, hogy megrendelései, katalógusigényei alkalmával bármilyen technikai eszköz útján megadott személyes adatai a Speedy Kft. adatbázisába kerülnek. Adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását a katalógusigényeivel, illetve megrendeléseivel megadottnak tekintjük. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy katalógusigényeivel, illetve megrendeléseivel hozzájárulását megadottnak tekintjük ahhoz, hogy a Speedy Kft. birtokában lévő valamennyi személyes adatát harmadik személyeknek, így különösen de nem kizárólagosan a Speedy Kft.-nél gazdasági kapcsolatban lévő személyeknek - ideértve a jogi személyeket, a természetes személyeket és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat is - minden korlátozás nélkül kezeljék, tárolják, felhasználják és kiadják. Figyelemmel arra, hogy adatszolgáltatás önkéntes nevének és címének felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.

Szállítási információk:

A SPEEDY Kft. csomagjait a MPL szállítja házhoz. Szállítással kapcsolatos információkért kérjük hívja a Magyar Posta logisztikai üzletága ügyfélszolgálatát a következő tel.számon: (06-1) 333 7777. Szállítási határidő, a megrendelés átvételét követő max. 30 nap. Amennyiben a megrendelt termékeket több csomagban szállítjuk, Ön csak az első csomagra fizet szállítási költséget. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a megrendelt termék helyett csak helyettesítő terméket tudunk küldeni. A helyettesítő termék lényeges tulajdonságokban nem térhet el a megrendelt terméktől, és minőségileg azzal megegyező vagy csak jobb lehet.

Abban az esetben, ha Ön a helyettesítő terméket nem kívánja átvenni, 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy eldöntse, kívánja azt megtartani vagy sem. Amennyiben az árut nem kívánja megtartani, úgy az áru visszaszolgáltatásával járó költségeket a Speedy Kft viseli oly módon, hogy azt Önnek az áru visszaérkezését követő 8 napon belül visszatéríti. Ajánlati kötöttség időtartama a katalógus hátoldalán érvényesség címszó alatt szerepel.

Egyéb költségek a katalógusban feltüntetett árakon felül:

Szállítási költség

A szállítási költségen kívül egyéb költséget nem számolunk fel.

Áru cseréjével, visszavételével kapcsolatos információk:

8 munkanapon belül Ön elállhat a vásárlástól. Ezen jogát attól a naptól gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotában a visszárulevéllel vagy számlamásolattal együtt visszaküldheti címünkre. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik. Cserére vonatkozó igénye esetén kérjük, hogy a visszárulevél hátoldalán lévő megrendelőlapra szíveskedjen ráírni új megrendelését (cikkszám, méret megjelölésével), amelyet az eredeti feltételeink mellett regisztráltunk, és a kért árut Önnek megküldjük. Amennyiben a megrendelőlap nem kerül kitöltésre, úgy a visszaküldött termék vételárát küldjük ki az Ön részére, vagy a megadott bankszámlára. Az összeget haladéktalanul, az elállást követően, legkésőbb 30 napon belül a Speedy Kft. köteles visszatéríteni. Utánvétellel és portóval feladott csomagokat a Speedy Kft. technikai okokból nem tudja elfogadni. Az áru személyes cseréjére van lehetőség.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos tudnivalók:

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállás időtartama: 1 év. A jótállási idő a termék átvételének napján kezdődik. A termékek javítását a jótállási jegyen feltüntetett szervizek végzik, de jótállással kapcsolatos bármely igényét közvetlenül a Speedy Kft.-nél is érvényesítheti jelen katalógusunkban, feltűntetett elérhetőségeink igénybevételével.

A Speedy kft. hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a katalógusban meghatározott tulajdonságoknak. A Speedy Kft. a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik. A vevő elsődlegesen kijavítást, kicserélést követelhet, másodlagosan illeti meg az árleszállítás vagy elállás joga. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás tekinthető időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős. A vevő a teljesítés időpontjától számított hároméves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

Személyes vásárlási lehetőség:

A Speedy Kft. üzleteiben az aktuális katalógusban szereplő termékeknek csak egy része található meg, a többi termék a helyszínen megrendelhető. Budaörsi üzletünkben folyamatosan akciós termékek, akár 50%-os árengedménnyel kaphatóak.

Megközelíthető: a Budaörs-Észak (centrum) irányából vezető főútvonalon (Károly király út) Budaörs-Dél felé; személyautóval az M1-M7 közös szakaszáról a Budaörs-Dél, lehajtó felől, Budaörs-centrum felé.

Cím: Budaörs Károly király út 64.
Telefon: +36 23/444-580
Telefon és Fax: +36 23/414-698
Hétköznap: 8-17 óráig

A Speedy Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.

Értem